Säännöt

1§ Osallistumisoikeus ja joukkueen kokoonpano

Audi quattro Cup -kiertueen kilpailut ovat kutsukilpailuja, joissa jokaisen osakilpailun isäntänä toimii Audi jälleenmyyjä. Jokaiseen kilpailuun otetaan kyseisen osakilpailun isäntänä toimivan jälleenmyyjän kutsumana n. 24-36 paria (48-72 henkilöä). Edellytyksenä kilpailuun osallistumiselle on 18 vuoden ikä ja että ainakin toisella pelaajalla on käytössään Audi.

Kutsutulla pelaajalla on osallistumisoikeus vain kutsun lähettäneen jälleenmyyjän kilpailuun.

2§ Karenssi

Pelaajilla, jotka ovat voittaneet Suomen maafinaalin viiden edellisen kauden aikana, ei ole oikeutta osallistua maailmanfinaaliin.

3§ Pelimuoto

Audi quattro Cup on parikilpailu, jonka pelimuoto on Greensome pistebogey siten, että joukkueen alemmalla tasoituksella pelaavan jäsenen tasoituksesta otetaan huomioon 60% ja korkeammalla tasoituksella pelaavan tasoituksesta otetaan huomioon 40%. Näin muodostuu joukkueen yhteinen tasoitus. Suurin sallittu henkilökohtainen hcp on 36 ja suurin sallittu parin yhteenlaskettu hcp on 56. Parien suurin sallittu tasoitusero on 20. Edellytyksenä kilpailuun osallistumiselle on 18 vuoden ikä ja että ainakin toisella pelaajalla on käytössään Audi. Miehet pelaavat keltaiselta ja naiset punaiselta tiiltä.

Greensome on nelinpeli munnelma. Molemmat joukkueen pelaajat lyövät aloituslyönnin, jonka jälkeen joukkue valitsee toisen pelatuista palloista pelipallokseen. Valitulla pallolla jatkaa peliä se pelaaja, jonka pallo poimittiin pelistä pois. Palloa lyödään tämän jälkeen vuoron perään.

Huomautus: Greensomessa ei voida pelata tiiltä varapalloa. Jos molemmat pallot katoavat tai menevät ulos, joukkue valitsee toisen pelaajan pallon (esim. pelaaja A) ja joukkueen toinen jäsen lyö uuden pallon siltä tiiltä, jolta A pelasi. Kyseessä on tällöin kolmas lyönti.

4§ Ajantasainen WHS-tasoitus

Osallistuva pelaaja on vastuussa siitä, että hänen WHS-tasoituksensa on ajantasainen ja että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla pelaajan pelitasoa.

5§ Ilmoittautuminen

Kulloisenkin osakilpailun isäntänä toimiva jälleenmyyjä lähettää osallistujille kutsun, joka oikeuttaa ilmoittautumaan kyseiseen osakilpailuun. Ilmoittautuminen alkaa kun kutsut lähtevät ja päättyy 3 päivää ennen kilpailua. Pelaajat ilmoittautuvat kilpailuun kiertueen nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ohjeet ilmoittautumiseen löydät kutsusta.

6§ Tasatilanteet

Tasatilanteissa voittaja ratkaistaan seuraavasti:
1. Pienemmällä yhteenlasketulla tarkalla tasoituksella pelannut joukkue
2. Parempi (kentän) takaysin tulos
3. Parempi tulos (kentän) viimeisiltä kuudelta, kolmelta ja viimeiseltä reiältä
4. Arpa

7§ Etäisyysmittarit

Vain matkaa mittaavien etäisyysmittareiden käyttö on sallittua. Muuta tietoa antavien laitteiden käyttö on kielletty.

8§ Epäselvät tilanteet

Kaikissa sellaisissa tilanteissa, joihin ei löydy ratkaisua näistä säännöistä, ratkaisun tekee kilpailun tuomari tai johtajisto. Kilpailun johtajiston muodostavat Audin edustaja, sekä Golfpisteen (kiertueen organisoijan) edustaja.

9§ Pelaajan vastuu

Pelaaja vastaa itse siitä, että tuloskortissa/sähköisessä tulospalvelussa on pelaajalle merkitty oikea tulos.

10§ Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista esteistä tai virheistä tai todetuista väärinkäytöksistä, eikä voittajien mahdollisista henkilökohtaisista tuloveroseuraamuksista. Palkintojen vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun isäntänä toimijan jälleenmyyjän sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa, vahinkoa tai muuta haittaa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.